Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

 

PARTNERZY PROJEKTU:

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Fundacja Citizen Project

Fundacja EZEV