„Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” sfinansowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016. Honorowym patronatem objął go: Pomorski Kurator Oświaty oraz Senator RP Antoni Szymański. Partnerem przedsięwzięcia było Europejskie Centrum Solidarności.

Celem turnieju jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz popularyzowanie atrakcyjnych dla młodzieży wzorców komunikacji społecznej w formie debaty oksfordzkiej. W 12 szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego przeprowadzono działania upowszechniające kulturę dialogu publicznego bez agresji, z szacunkiem dla odmiennych poglądów i postaw społecznych.

Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Z każdej szkoły udział bierze 10 osób oraz nauczyciel-opiekun.

W dniu Turnieju członkowie poszczególnych drużyn mieli możliwość bezpłatnego zwiedzania z przewodnikiem Wystawy Stałej Europejskiego Centrum Solidarności.

W projekcie wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne z województwa pomorskiego:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku,
2. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Tczewie
3. Zespół Szkół Technicznych im. J. Szymczaka w Człuchowie
4. I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach
5. III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie
6. I Liceum Ogólnokształcące im. dr W. Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
8. Zespół Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Wybickiego w Somoninie
10. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Gdańsku
11. VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7
12. XX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12
13. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im A. Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni

 
Debaty pokazowe w szkołach województwa pomorskiego zgromadziły 611 osób wśród publiczności i debatantów, w gronie których byli nie tylko uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy, ale również doradcy zawodowi, zaproszeni uczniowie szkół gimnazjalnych, starostowie powiatów, dyrektorzy Urzędów Pracy, GOPSu oraz inne miejskie bądź powiatowe instytucje. 
Każdy debatant debaty pokazowej otrzymał feed back odnośnie swojego występu. Każdy uczeń (mówcy, marszałkowie) biorący udział w debacie pokazowej otrzymał wskazówki co powinien poprawić, co wzmocnić, a co dodać. Informacja zwrotna była pomocna głównie podczas dalszych przygotowań do debat konkursowych. Debaty były nagrywane co umożliwiło drużynom późniejszą analizę swoich wystąpień.
Tezy turnieju:
1. Współczesna młodzież potrzebuje wzorców moralnych – teza finału
2. Młodzi Pomorzanie nie czują się lokalnymi patriotami – teza półfinału
3. Miasta powinny łączyć się w aglomeracje – teza półfinału
4. Kształcenie zawodowe jest lepszym startem na rynku pracy niż kształcenie ogólnokształcące
5. Książka ma większą wartość niż film
6. Powstanie elektrowni atomowej w województwie pomorskim przyczyni się do rozwoju tego regionu
7. ONR jest organizacją nienawiści
8. Marihuana jest mniej szkodliwa od papierosów
9. Odnawialne źródła energii są korzystne nawet dla małych regionów
10. Pracownicy z Ukrainy pozytywnie wpływają na gospodarkę Pomorza
11. Nie należy likwidować gimnazjów w polskim systemie oświatowym
12. Banki nie przetrwają następnych 25 lat
Turniej wygrało XX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w nagrodę otrzymali puchar oraz wyjazd do Warszawy na zwiedzanie Senatu RP i spotkanie z Senatorem RP Antonim Szymańskim. II miejsce zajęło VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Wybickiego w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, III ex aequo III Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej w Sopocie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku.
Podczas turnieju nagrodzeni zostali również najlepsi mówcy debat oraz wybrano najlepszego marszałka turnieju.

   2015_logo_FIO_v1          logo_ecs           kuratoriumgd