Etapy realizacji:

  1. Rekrutacja uczestników projektu

W terminie: 2018-11-07 – 2018-11-09 rozesłano informację o turnieju do szkół województwa pomorskiego. Rekrutacja uczniów odbywała się w obrębie każdej szkoły. W wybranych szkołach przeprowadzona była rekrutacja otwarta dla wszystkich chętnych uczniów, którzy chcieli zmierzyć się z tematem debat oksfordzkich oraz obszarami obywatelskimi. Zaplanowano udział 8 szkół, ale zgłosiło się ich 11 (I LO Gdańsk, II LO Gdańsk, III LO Gdańsk, IX LO Gdańsk, X LO Gdańsk, XX LO Gdańsk, I LO Kwidzyn, ZSP 1 Słupsk, III LO Sopot, Gdańskie Liceum Autonomiczne, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące z Rumi), więc poszerzono liczbę uczestników projektu 11. Szkoła (Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące z Rumi) wzięła udział w warsztatach, natomiast w turnieju uczniowie zasilili grono publiczności aktywnie uczestnicząc w rozgrywkach m.in. poprzez zadawanie licznych pytań uczestnikom poszczególnych debat.

  1. Warsztaty dla młodzieży

W terminie: 2018-11-12 – 2018-11-19 w warsztatach wzięło udział 58 uczniów z czterech szkół: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące z Rumi, III LO w Gdańsku, Gdańskie Liceum Autonomiczne, ZSP 1 Słupsk. Warsztaty odbyły się w tych szkołach, w których drużyny składały się z osób nie mających doświadczenia w debatowaniu. Młodzież zapoznała się m.in. tematami obywatelskimi, z technikami autoprezentacji, komunikacji, zasadami prowadzenia debat oksfordzkich. Młodzież przedyskutowała i wyodrębniła te tematy, problemy obywatelskie, które wg nich są najważniejsze w życiu młodych ludzi w kontekście tożsamości regionalnej. Nauczyła się jak o często drażliwych czy trudnych kwestiach rozmawiać z rówieśnikami i jak przekazywać swoje stanowisko i wiedzę w kulturze słowa, którą szerzą m.in. debaty oksfordzkie.

  1. turniej debat

W terminie: 2018-11-21 – 2018-12-04 zorganizowany zastał turniej w dwóch etapach: eliminacji (lista obecności – 98 osób), które miały miejsce w Sopockiej Szkole Wyższej oraz rozgrywek finałowych (lista obecności – 50 osób) odbywających się w siedzibie Rady Miasta Gdańska. Do turnieju młodzież przygotowała się pod nadzorem merytorycznym opiekunów debat – nauczycieli ze szkół. Tezy dotyczyły szeroko rozumianych tematów związanych z niepodległością, tożsamością lokalną i regionalną i przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy o tematyce związanej z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym: „Powojenny Gdańsk jest miastem pozbawionym tożsamości”, „Lokalni bohaterowie niepodległościowi mogą być idolami współczesnej młodzieży”, „Czyny pradziadków mają pozytywny wpływ na losy przyszłych pokoleń”, „Trudno być patriotą we współczesnej Polsce”, „Stereotypy dotyczące dzielnic determinują przyszłość młodych ludzi w nich zamieszkujących”, „Polska gospodarka nie wykorzystuje potencjału polskiej nauki”, „Nauka języka kaszubskiego w szkołach wzmacnia tożsamość regionalną województwa pomorskiego”, „Harcerstwo jest najważniejszym ruchem patriotycznym ostatniego stulecia”, „Należy stworzyć wspólny podręcznik do historii dla krajów Unii Europejskiej”, „Narodowe miejsca pamięci powinny uwzględniać ofiary po wszystkich stronach konfliktu”, teza finałowa: „Miał rację Cyprian Kamil Norwid mówiąc „Polacy – naród wspaniały, społeczeństwo żadne”.