Projekt „Wiem, Umiem, Reaguję” miał na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej jako jednej z przyczyn przestępczości wśród uczniów 6 szkół w Gdańsku do końca 2018 roku.

Działania projektu były oparte o współpracę młodzieży, nauczycieli i rodziców. Projekt był przedsięwzięciem pilotażowym. Jego przeprowadzenie umożliwi upowszechnienie jego rezultatów w kolejnych szkołach w Gdańsku po ich ewaluacji.

Wnioskodawca przy wsparciu merytorycznym Komendy Miejskiej Policji i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień zachęcił i przygotował młodzież do opracowania w 3 szkołach podstawowych oraz 3 liceach seminariów poświęconych problemowi przemocy rówieśniczej jako jednej z rodzajów przestępczości młodzieżowej.

Młodzież otrzymała wsparcie merytoryczne (opiekunowie, zespół ekspertów) i logistyczne w postaci pokrycia niezbędnych i podstawowych kosztów organizacji takiego seminarium w szkole. Do przedsięwzięcia byli również zaangażowani rodzice i nauczyciele w danej szkole. Dla podniesienia atrakcyjności przedsięwzięcia dla młodzieży każde seminarium było patronowane przez młodzieżowych idoli – YouTube’ rów, aktorów i sportowców, itp.

Inną atrakcją projektu był konkurs na list do sprawcy przemocy uświadamiający co czuje ofiara. Pozwoliło to młodzieży bardziej utożsamić się z wypracowanymi wnioskami.

Wsparcie merytoryczne polegało m.in. na roli ekspertów, którzy wsparli młodzież w przygotowaniach seminariów i filmów mających upowszechniać wiedzę o przemocy rówieśniczej i jej konsekwencjach prawnych/karnych. Ponadto Fundacja pomogła młodzieży pozyskać ambasadorów-idoli, którzy byli dodatkowym wsparciem i późniejszym promotorem wypracowanych haseł i wniosków z seminarium.

Zamknięciem projektu była konferencja dla wychowawców, nauczycieli i rodziców upowszechniająca produkty i rezultaty projektu oraz dająca rekomendacje do stosowania wypracowanych modeli, a także omawiająca sposoby radzenia sobie z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej jako jednej z przyczyn przestępczości wśród uczniów w szkołach w Gdańska.

Wyniki projektu można obejrzeć na stronie: http://wiemumiemreaguje.mikroakademia.pl