Celem projektu był: Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów 8 szkół średnich województwa pomorskiego poprzez organizację III Turnieju Debat Oksfordzkich na Pomorzu służącego m.in. budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Cel ten został w pełni osiągnięty, a w projekcie udział wzięło 11 szkół.

Do najważniejszych rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji zadania należy:

– wyłonienie młodych przywódców zdolnych do zbudowania wzorca obywatelskiego – każdą szkołę biorąca udział w projekcie reprezentowały drużyny składające z min. 4 uczniów, którzy to poprzez przygotowania i udział w turnieju podnieśli swoje kompetencje przywódcze, zwłaszcza w sferze obywatelskiej

– nabycie i rozwój umiejętności wystąpień publicznych u 100% uczestników – każdy z członków turniejowych drużyn rozwinął swoje umiejętności wystąpień publicznych, ponadto uczestnicy warsztatów z czterech szkół nabywali je podczas ćwiczeń m.in. z autoprezentacji

– rozwój kompetencji społeczno-obywatelskich – poprzez proces przygotowawczy do tez turniejowych oraz rozgrywki debatanckie młodzi ludzie rozwinęli kompetencje społeczno-obywatelskie, takie jak: komunikatywność, otwartość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole i zdolności organizacyjne, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność czy umiejętność negocjacji, które młodzi ludzi będą mogli wykorzystać w swojej pracy na rzecz szkoły, społeczeństwa lokalnego np. w Samorządzie Szkolnym, klubie sportowym itp.

Ponadto zaangażowanie w tematy obywatelskie nawiązujące do niepodległości Polski (np. tezy: „Harcerstwo jest najważniejszym ruchem patriotycznym ostatniego stulecia”, „Trudno być patriotą we współczesnej Polsce”, „Narodowe miejsca pamięci powinny uwzględniać ofiary po wszystkich stronach konfliktu”, „Powojenny Gdańsk jest miastem pozbawionym tożsamości”, „Miał rację Cyprian Kamil Norwid mówiąc „Polacy – naród wspaniały, społeczeństwo żadne”) zbudowała w pewnym sensie eksperckość młodych ludzi na tematy poruszane w turnieju.

Kolejnym rezultatem jest popularyzacja idei debat oksfordzkich w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej województwa pomorskiego oraz nawiązanie (Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące z Rumii i II LO Gdańsk oraz III LO Gdańsk ) i rozwój współpracy (I LO Gdańsk, X LO Gdańsk, XX LO Gdańsk, IX LO Gdańsk, I LO Kwidzyn, ZSP 1 Słupsk, III LO Sopot, Gdańskie Liceum Autonomiczne) ze szkołami ponadgimnazjalnymi województwa pomorskiego

Kolejnym rezultatem było podniesienie wiedzy uczniów odnośnie odzyskania przez Polskę niepodległości młodzież przygotowując się do tez turniejowych zobowiązana była zapoznania się z historią i obszarami związanymi z szeroko rozumianą niepodległością Polski (np. tezy: „Czyny pradziadków mają pozytywny wpływ na losy przyszłych pokoleń”, „Lokalni bohaterowie niepodległościowi mogą być idolami współczesnej młodzieży”, „Należy stworzyć wspólny podręcznik do historii dla krajów Unii Europejskiej”). Wszystkie osiągnięte rezultaty będą miały trwały charakter. Młodzież będzie mogła wykorzystywać zdobyte kompetencje społeczne i obywatelskie w codziennym życiu szkolnym oraz na rzecz swojego lokalnego środowiska.

Ponadto udział uczniów w turnieju debat oksfordzkich pobudziła w młodych ludziach poczucie przynależności do grupy miasta czy regionu (np. teza: „Nauka języka kaszubskiego w szkołach wzmacnia tożsamość regionalną województwa pomorskiego”, „Stereotypy dotyczące dzielnic determinują przyszłość młodych ludzi w nich zamieszkujących”, „Powojenny Gdańsk jest miastem pozbawionym tożsamości”), będzie sprzyjać integracji wokół tematów istotnych dla pomorskich społeczności. Osiągnięcie rezultatów bezsprzecznie przyczyniło się do osiągnięcia celu. Wszystkie rezultaty mają bezpośrednie przełożenie na cel główny projektu.