Agnieszka Radzimska – Kowalik – Prezes Fundacji Mikroakademia, trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, tutor; 
Absolwentka Studium Kierowników Projektów Europejskich ARP, Studiów Podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich ARG, XVII Szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły tutorów Collegium Wratislaviense.
Magister Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny, kierunek: stosunki międzynarodowe w zakresie: handel zagraniczny).
Od 2006 koordynatorka (m.in. główna, finansowa, monitoringu i kontroli) ponad 10 projektów POKL w komponencie regionalnym oraz krajowym o łącznym budżecie ponad 20 mln PLN (m.in. 3.3.4.POKL budżet 12,5 mln PLN – Ministerstwo Edukacji Narodowej, 4.3. POKL budżet 5,8 mln PLN – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Obecnie pracuje jako koordynator projektów w Sopockiej Szkole Wyższej, gdzie odpowiada za realizację 5 projektów o wartości ponad 8 mln PLN. 
Co roku pozyskuje granty na projekty obywatelskie i edukacyjne realizowane przez Fundację Mikroakademia, łącznie na około 100 tys. PLN m.in.: „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego w Gdańsku” – 3 edycje (granty miejskie), „Kopernik była kobietą?” (grant Akumulator Społeczny), „Bajka edukacyjna” (grant miejski), „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” – 2 edycje (granty FIO). 
Prowadziła szkolenia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. z zakresu procesu planowania projektów oraz warsztaty dla młodzieży rozwijające kompetencje w zakresie autoprezentacji i skutecznego porozumiewania się oraz technik debatowania. Jest współautorem książki „Wykorzystaj przetarte szlaki ekonomii społecznej” oraz redaktorem i wydawcą „Kulinarne skarby Przezmarka”, „Bajka Edukacyjna”. Prowadziła zajęcia dla dzieci – „Warsztaty dziennikarskie”, „Bajkowa podróż po Europie” oraz „Jak powstaje książka”. 
W Fundacji poprowadzi m.in. warsztaty oraz superwizje, będzie również odpowiedzialna za rekrutację szkół oraz zgodnie z posiadanym kilkuletnim doświadczeniem wejdzie w skład komisji sędziowskich.

dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego Witold Toczyski – Ekspert w zakresie polityki regionalnej, przestrzennej i rozwoju zrównoważonego, Stały Członek komisji konkursowej turnieju

Jerzy Boczoń – współzałożyciel, prezes Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Stały Członek komisji konkursowej turnieju

Mariusz Kowalik – prezes Towarzystwa Debat Obywatelskich, rzecznik PRDPP, koordynator debat w projekcie „Młodzieżowa Agora Pomorza” – w Fundacji jest odpowiedzialny za organizację i promocję Turnieju oraz upowszechnienie projektów organizacji w sieci www.

Danuta Radzimska – edukatorka Fundacji Mikroakademia, emerytowana nauczycielka, pedagog. Przez 10 lat pełniła funkcję komendantki hufca ZHP. Współpracuje z Fundacją przy realizacji projektów edukacyjnych, m.in. przy tworzeniu konspektów zajęć z ekologii, prawa, samorządności, tolerancji; podczas spotkań z pedagogami; a także jako juror w turniejach debat oksfordzkich dla szkół średnich. Pełniła także rolę opiekuna wizyty studyjnej dla 16 seniorek w ramach projektu prowadzonego przez Fundację RC. – w Fundacji Stała Członekini komisji konkursowych

Gabriela Skoracka – kierowniczka biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności. Od kilku lat wspierająca działalność fundacji w zakresie Turniejów Debat Oksfordzkich – I i II turniej gdański oraz turniej pomorski. Poprzednio była związana zawodowo z XX LO w Gdańsku. Stworzyła tam od podstaw nowoczesną bibliotekę szkolną, wyposażoną w komputery i elektroniczny system biblioteczny. Jako nauczyciel-bibliotekarz prowadziła warsztaty twórczego myślenia, projekty teatralne i konkursy poetyckie. Opracowała program edukacji regionalnej szkoły i angażowała młodzież w prace związane z historią i architekturą Gdańska. W latach 2005-2008 była wiceprezesem Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. – pomaga jako ekspert jury esejów oraz debat, wspiera również kwestie organizacyjne turnieju w ECSie.

Włodzimierz Gaziński – wiceprezes fundacji, księgowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie samodzielnego głównego księgowego – w Fundacji odpowiedzialny za sprawy finansowo-księgowe

Grzegorz Kowalik – uczeń Gimnazjum nr 25 w Gdańsku – wolontariusz – w Fundacji odpowiedzialny za obsługę techniczną nagrań debat oraz obsługę administracyjną i techniczną turnieju.

Kadra akademicka Sopockiej Szkoły Wyższej