Projekt realizowany w 2015 roku w gimnazjum nr 25 w Gdańsku

Koncepcja programu oparta została na cyklu zajęć o zdrowym stylu życia, warsztatach z przedsiębiorczości, zajęciach kulinarnych. Udział w nich wzięło po trzech przedstawicieli każdej klasy, którzy następnie, na bazie otrzymanej wiedzy, prowadzili zajęcia w swoich klasach dla pozostałych uczniów.

Podczas realizacji projektu zorganizowany został Dzień Przedsiębiorczości, w którym uczniowie zaprezentowali przygotowane stoiska ze zdrową żywnością, potrawy oraz plakaty promujące poszczególne przepisy. W tym dniu nastąpiło również rozwiązanie konkursu, w którym oceniane były: ulotki, plakaty promujące właściwe nawyki żywieniowe, video-blog i kulinarne, potrawy, stoiska, logotypy, zaangażowanie środowiska lokalnego (uczniowie przy realizacji poszczególnych zadań projektu mogli zaangażować rodziców, kolegów i koleżanki oraz społeczność lokalną). Finałem projektu było zaprojektowanie oraz wydrukowanie kalendarza ze zdrowymi przepisami i zdjęciami zaproponowanymi przez klasy biorące udział w projekcie. W publikacji oddano miejsce dla 12 klas, które były najlepsze w rankingu konkursowym