Lp. Nazwa działania Opis działania
1 Rekrutacja szkół i uczestników projektu  Do 15 września 2017 r.
2 Warsztaty doskonalenia dla panelistów i liderów 27 września 2017 r. – Sopocka Szkoła Wyższa

Warsztaty doskonalenia dla panelistów i liderów, podczas których młodzież zapozna się m.in. z technikami autoprezentacji, komunikacji, zasadami prowadzenia debat oksfordzkich. Zaplanowano również warsztaty plastyczne dla osób chcących wziąć udział w konkursie na graficzne ujęcie tez konkursowych.

Warsztaty prowadzone będą m.in. przez nauczycieli akademickich Sopockiej Szkoły Wyższej.

Każdy uczeń będzie mógł wybrać trzy-cztery panele tematyczne , w których będzie chciał wziąć udział.

Stosowanie w procesie dydaktycznym metod aktywizujących pozwoli na rozwinięcie takich umiejętności, jak: komunikatywność, otwartość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole i zdolności organizacyjne, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność czy umiejętność negocjacji.

3 Debaty pokazowe Październik-listopad 2017 r.

Młodzież pod nadzorem merytorycznym opiekunów debat przygotuje debaty pokazowe na wybrane przez siebie tematy, które zaprezentuje w szkołach, aby przekazać ideę debaty oksfordzkiej jak najszerszej rzeszy koleżanek i kolegów oraz zapoznać ich z wybranym obszarem tematycznym, pobudzić ich do myślenia o poruszanym temacie. Społeczność lokalna zostanie zaangażowana w realizację projektu poprzez udział w debatach jako publiczność, która może w debacie zadawać stronom pytania, głosuje za lub przeciw wysuwanym argumentom.

W ramach tego działania zaplanowano również superwizję debat pokazowych. Każda grupa otrzyma feed back na temat przeprowadzonej przez siebie debaty. Otrzyma wskazówki co można poprawić, co wzmocnić, a co można dodać. Informacja zwrotna będzie pomocna głównie podczas przygotowań do debat konkursowych.

4 Konkurs na graficzne ujęcie tez konkursowych tematu finałowego Listopad 2017 r.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w indywidualnym konkursie na graficzne ujęcie tez konkursowych. Za pomocą tej formy graficznej (plakat, komiks, prezentacja, film itp.) uczniowie zaprezentują swój punkt widzenia na określony problem.

6 Turniej debat 4-5 Grudnia 2017 r.

Zorganizowany turniej odbędzie się w dwóch etapach: eliminacji oraz rozgrywek finałowych. Do komisji zaproszeni będą m.in. Prof. Uniwersytetu Gdańskiego W. Toczyski- prezes BISER, M. Kowalik – prezes Towarzystwa Debat Obywatelskich, Jerzy Boczoń-współzałożyciel, prezes Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, w którym planowany jest Turniej Debat.

Do turnieju młodzież przygotuje się pod nadzorem merytorycznym opiekunów debat

7 Platforma edukacyjna Produktem projektu będzie internetowa platforma edukacyjna zawierająca merytoryczne materiały szkoleniowe oraz prezentująca nagrania debat turniejowych.