Prezes Zarządu Fundacji

Agnieszka Radzimska Kowalik

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Włodzimierz Gaziński