projekt realizowany we współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

więcej na stronie html://mcki.mikroakademia.pl