O projekcie Teatralna Akademia Kompetencji Seniorów

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji osobistych oraz podniesienie aktywności społecznej 40 seniorów z dwóch powiatów: gdańskiego i kościerskiego do 30.11.2022 poprzez udział uczestników w systematycznych zajęciach projektowych oraz realizację wydarzenia na rzecz lokalnej społeczności.

Co zaplanowaliśmy?

Zrealizowane zostaną cykliczne warsztaty artystyczne dla dwóch grup senioralnych.

W powiecie kościerskim zostanie utworzona grupa muzyczna, natomiast w powiecie gdańskim grupa teatralna. Pod okiem wykwalifikowanych trenerów seniorzy będą podnosić swoje kompetencje artystyczne w szeroko rozumianym obszarze muzycznym oraz teatralnym. Podejście do kształcenia artystycznego będzie kompleksowe i zawierać będzie zagadnienia zarówno z historii sztuki, czy współczesnego spojrzenia na nią, jak i edukację praktyczną. Jeden blok warsztatowy zaplanowano w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.

Kto weźmie udział w projekcie?

W projekcie udział wezmą seniorzy z gminy Nowa Karczma oraz z gminy Przywidz.

Specyfika położenia tych gmin jest mocno inspirująca do działań. Gminy te graniczą ze sobą bezpośrednio, dodatkowo granica gmin jest granicą dwóch powiatów: kościerskiego i gdańskiego, ponadto jest również historyczna granica pomiędzy Polską międzywojenną a Wolnym Miastem Gdańskiem.

Dlatego chcemy aby oprócz warsztatów prowadzonych w dwóch różnych miejscach w finale projektu Seniorzy pracując w dwóch grupach przygotowali wspólne przedstawienie dla lokalnej społeczności z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – spektakl muzyczno-poetycki, w którym zburzą wszystkie granice te historyczne i współczesne upamiętniając jednocześnie rocznicę odzyskania niepodległości wykorzystując nabyte podczas warsztatów kompetencje, wiedzę i umiejętności.

Wzmocnienie kompetencji będzie odbywać się na kilku płaszczyznach. Seniorzy otrzymają wiedzę, praktykę oraz będą mogli pokazać zdobyte umiejętności szerszej społeczności.

Co zyskają uczestnicy projektu?

Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu: autoprezentacji, pracy w grupie, poszukiwania swobody działania, odwagi artystycznej, wyrażania siebie poprzez sztukę, swobodnego wypowiadanie się na temat sztuki, rozwijania wyobraźni przestrzennej, rozwijania wrażliwości na piękno, rozwijania potrzeby obserwacji, koncentracji uwagi, dociekliwości, odpowiedzialności za efekt końcowy, wyzwalania różnorodnych obszarów aktywności.

PlakatProjTeatr

Zajęcia Grupy Senioralnej Nowy Barkoczyn

26 maja 2022

26 maja 2022
30 czerwca 2022

30 czerwca 2022
14 lipca 2022

14 lipca 2022
21 lipca 2022

21 lipca 2022
28 lipca 2022

28 lipca 2022
30 lipca 2022

30 lipca 2022
31 lipca 2022

Przez ostatnie kilka tygodni Seniorzy dzielnie ćwiczyli swoje głosy z dyrygentem Panem Janem Zamkowskim, który był założycielem i dyrygentem w latach 1985-2015 Kameralnego Chóru Żeńskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego w Kościerzynie odnoszącego ogólnopolskie sukcesy pod jego batutą. Ukoronowaniem spotkań muzycznych był występ na Muzycznych Spotkaniach Seniorów w Bytowie.

31 lipca 2022

Warsztaty muzyczne i teatralne

Kolejny cykl warsztatów muzycznych w Nowym Barkoczynie i teatralnych w Przywidzu prowadzili współtwórcy przedstawień teatralnych i musicalowych Stowarzyszenia Teatralnego „Ingenium: Karol Świtajski – założyciel zespołu, muzyk, DJ, producent muzyczny, multiinstrumentalista, autor wielu projektów muzycznych, w tym 5-ciu produkcji musicalowych granych w całej Polsce, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Teatralnego „Ingenium” oraz Anna Markowska – absolwentka historii sztuki, pracy socjalnej i pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku instruktor teatralny. Absolwentka kursu reżyserii teatralnej, instruktor teatralny. Autorka libretta i reżyser musicali tj. „Chłopcy z Placu Broni”, „Mały Książę – w podróży do ludzkich serc” i „Ponad strachem”. Od 2016 roku koordynator projektu „Chemia Teatru” w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.
Pod okiem tak wykwalifikowanej kadry seniorzy wspólnie przygotowali przedstawienie uświetniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 


Przedstawienie teatralne z okazji Święta Niepodległości

Przedstawienie teatralne było poprzedzone wieloma próbami wspólnymi dla seniorów z powiatu kościerskiego i gdańskiego. Aby te próby przebiegały sprawnie i w przyjacielskiej atmosferze 8 września wszyscy seniorzy pojechali na warsztaty teatralne ZOSTAŃ AKTOREM! do Teatru Szekspirowskiego a 28 września również razem na przedstawienie teatralne „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)” w tym samym teatrze. Te wspólne wycieczki pozwoliły na budowanie zgranej grupy, która wspólnie przygotowała przedstawienie z okazji 11 listopada, w którym wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz dyrektorzy szkół z gmin Nowa Karczma i Przywidz. Publiczność miała okazję zobaczenia twórczości swoich sąsiadów i uświadomienia sobie że wiek senioralny to tak naprawdę tylko cyferki w PESELu, a seniorzy są pełni pasji, umiejętności i fascynacji. Przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez publiczność, goście podkreślali duże zaangażowanie seniorów w występ oraz autorski scenariusz. Po przedstawianiu wszyscy wzięli udział we wspólnym biesiadowaniu i śpiewaniu pieśni legionów współorganizowanym z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przywidzu

 

Projekt miał wiele wymiernych rezultatów, ale w efekcie najważniejszym okazała się integracja mieszkańców dwóch gmin z dwóch powiatów. Dodatkowo pojawiło się kilka nadprogramowych efektów, które były wynikiem działań podjętych w projekcie. Seniorzy z Nowego Barkoczyna w trakcie zajęć z dyrygentem nabrali dużo pewności siebie i wiary w swoje możliwości, że postanowili wystąpić podczas Muzycznych Spotkań Seniorów 31 lipca w Bytowie oraz podczas Kaszubskiej Jesieni Rolniczej i Diecezjalnych Dożynek 18 września w Lubaniu. W trakcie warsztatów w Teatrze Szekspirowskim uczestnicy dowiedzieli się z kolei że już za 10 dni odbędzie się premiera przedstawienia „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)” i istnieje możliwość pozyskania bezpłatnych wejściówek dla grup zorganizowanych. W drodze powrotnej w autokarze mieli już zebraną listę chętnych z dwóch gmin i zorganizowany wstępnie transport. Ukoronowaniem wszystkich działań było spotkanie podsumowujące projekt na zaproszenie pana Dariusza Męczykowskiego radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, na którym obecni byli seniorzy – uczestnicy projektu oraz wójtowie, przewodniczący Rad Gmin oraz Dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury z gminy Przywidz oraz Nowa Karczma.