O projekcie Teatralna Akademia Kompetencji Seniorów

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji osobistych oraz podniesienie aktywności społecznej 40 seniorów z dwóch powiatów: gdańskiego i kościerskiego do 30.11.2022 poprzez udział uczestników w systematycznych zajęciach projektowych oraz realizację wydarzenia na rzecz lokalnej społeczności.

Co zaplanowaliśmy?

Zrealizowane zostaną cykliczne warsztaty artystyczne dla dwóch grup senioralnych.

W powiecie kościerskim zostanie utworzona grupa muzyczna, natomiast w powiecie gdańskim grupa teatralna. Pod okiem wykwalifikowanych trenerów seniorzy będą podnosić swoje kompetencje artystyczne w szeroko rozumianym obszarze muzycznym oraz teatralnym. Podejście do kształcenia artystycznego będzie kompleksowe i zawierać będzie zagadnienia zarówno z historii sztuki, czy współczesnego spojrzenia na nią, jak i edukację praktyczną. Jeden blok warsztatowy zaplanowano w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.

Kto weźmie udział w projekcie?

W projekcie udział wezmą seniorzy z gminy Nowa Karczma oraz z gminy Przywidz.

Specyfika położenia tych gmin jest mocno inspirująca do działań. Gminy te graniczą ze sobą bezpośrednio, dodatkowo granica gmin jest granicą dwóch powiatów: kościerskiego i gdańskiego, ponadto jest również historyczna granica pomiędzy Polską międzywojenną a Wolnym Miastem Gdańskiem.

Dlatego chcemy aby oprócz warsztatów prowadzonych w dwóch różnych miejscach w finale projektu Seniorzy pracując w dwóch grupach przygotowali wspólne przedstawienie dla lokalnej społeczności z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – spektakl muzyczno-poetycki, w którym zburzą wszystkie granice te historyczne i współczesne upamiętniając jednocześnie rocznicę odzyskania niepodległości wykorzystując nabyte podczas warsztatów kompetencje, wiedzę i umiejętności.

Wzmocnienie kompetencji będzie odbywać się na kilku płaszczyznach. Seniorzy otrzymają wiedzę, praktykę oraz będą mogli pokazać zdobyte umiejętności szerszej społeczności.

Co zyskają uczestnicy projektu?

Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu: autoprezentacji, pracy w grupie, poszukiwania swobody działania, odwagi artystycznej, wyrażania siebie poprzez sztukę, swobodnego wypowiadanie się na temat sztuki, rozwijania wyobraźni przestrzennej, rozwijania wrażliwości na piękno, rozwijania potrzeby obserwacji, koncentracji uwagi, dociekliwości, odpowiedzialności za efekt końcowy, wyzwalania różnorodnych obszarów aktywności.

Zajęcia Grupy Senioralnej Nowy Barkoczyn

26 maja 2022

26 maja 2022
30 czerwca 2022

30 czerwca 2022
14 lipca 2022

14 lipca 2022
21 lipca 2022

21 lipca 2022
28 lipca 2022

28 lipca 2022
30 lipca 2022

30 lipca 2022
31 lipca 2022

Przez ostatnie kilka tygodni Seniorzy dzielnie ćwiczyli swoje głosy z dyrygentem Panem Janem Zamkowskim, który był założycielem i dyrygentem w latach 1985-2015 Kameralnego Chóru Żeńskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego w Kościerzynie odnoszącego ogólnopolskie sukcesy pod jego batutą. Ukoronowaniem spotkań muzycznych był występ na Muzycznych Spotkaniach Seniorów w Bytowie.

31 lipca 2022

Już w sierpniu rusza kolejny cykl warsztatów muzycznych w Nowym Barkoczynie i teatralnych w Przywidzu. Poprowadzą je współtwórcy przedstawień teatralnych i musicalowych Stowarzyszenia Teatralnego „Ingenium: Karol Świtajski – założyciel zespołu, muzyk, DJ, producent muzyczny, multiinstrumentalista, autor wielu projektów muzycznych, w tym 5-ciu produkcji musicalowych granych w całej Polsce, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Teatralnego „Ingenium” oraz Anna Markowska – absolwentka historii sztuki, pracy socjalnej i pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku instruktor teatralny. Absolwentka kursu reżyserii teatralnej, instruktor teatralny. Autorka libretta i reżyser musicali tj. „Chłopcy z Placu Broni”, „Mały Książę – w podróży do ludzkich serc” i „Ponad strachem”. Od 2016 roku koordynator projektu „Chemia Teatru” w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Pod okiem tak wykwalifikowanej kadry wspólnie przygotujemy przedstawienie uświetniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Harmonogram zajęć

25 sierpnia

1 września

8 września – warsztaty teatralne w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku

15 września

22 września

29 września

6 października

13 października

20 października

27 października

3 listopada

10 listopada