TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH SZKOŁĄ KULTURY DIALOGU OBYWATELSKIEGO W GDAŃSKU

Projekt realizowany w okresie od 1.03.2015 do 30.11.2015 na mocy umowy nr RWB-W/1033/WRS/216/U-W.Bież/2015 zawartej w dniu 03.03.2015 pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk a Fundacją Mikroakademia.

Projektem zostało objętych 45 uczniów gdańskich szkół średnich: III Liceum Ogólnokształcącego, V Liceum Ogólnokształcącego, IX Liceum Ogólnokształcącego oraz XX Liceum Ogólnokształcącego.

Młodzież wzięła udział w warsztatach przygotowujących do wystąpień publicznych i debat oksfordzkich. Każdy z uczniów mógł wziąć udział w konkursie eseistycznym.

Celem projektu było:

– Popularyzacja idei debat oksfordzkich w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej Gdańska.

– Uświadomienie, zwerbalizowanie tego co ważne jest dla poczucia wspólnoty lokalnej

– Edukacja uczestnicząca młodzieży szkolnej

 

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy nabyli i rozwinęli umiejętności wystąpień publicznych. Realizacja projektu przyczyniła się do wyłonienia młodych przywódców zdolnych do zbudowania wzorca obywatelskiego, wypracowania standardów działania z poszanowaniem innych, z pozytywnymi ścieżkami działania na rzecz społeczności lokalnej, rozbudzenie wśród młodzieży nowych zainteresowań. Przygotowując się do turnieju debat uczestnicy rozwinęli swoje postawy twórcze oraz własną aktywność, nabyli umiejętności współżycia w grupie i budowania pozytywnych relacji z innymi,

Turniej debat, który miał miejsce w Europejskim Centrum Solidarności, przyczynił się do popularyzacji idei debat oksfordzkich w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej Gdańska, nauczycieli i dyrekcji oraz do uświadomienia i zwerbalizowania tego co ważne jest dla poczucia wspólnoty lokalnej

Podczas realizacji projektu Fundacja Mikroakademia otrzymała wsparcie od Europejskiego Centrum Solidarności w postaci możliwości przeprowadzenia I Turnieju Debat w Bibliotece ECS. Biblioteka ECS ufundowała również nagrody i dyplomy dla dziewięciu uczniów – najlepszych mówców i marszałków debat.

 

I Gdański Turniej Debat Oksfordzkich odbył się 9 listopada 2015 roku w Europejskim Centrum Solidarności Zwycięzcą została Drużyna z III Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Marcin Borowicz, Marta Friedrich, Konrad Grych, Julia Hazuka, Weronika Łaska, Mikołaj Łuczak, Anna Marczak, Katarzyna Mazur, Julia Myszor, Olaf Pokrzykowski, która  w finale wyprzedziła XX LO w Gdańsku. W eliminacjach uczniowie z klasy II B zaprezentowali debatę na temat: „Organizmy modyfikowane genetycznie zagrożeniem dla rozwoju ludzkości”, a w finale zwyciężyli drużynę przeciwną polemizując na temat: „Uchodźcy problemem współczesnej Europy”.

Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali się niebywałą wiedzą, elokwencją i umiejętnością merytorycznej dyskusji. Gratulujemy serdecznie.