Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Gdańsk Global współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Więcej można poczytać na stronie projektu https://akceleratorkariery.pl/

oraz w aktualnościach coworkingu O4:

 

Rusza kolejna edycja Akceleratora Kariery.

Akcelerator karier – dobiega końca pierwsza edycja projektu rozwijającego kompetencje społeczne wśród młodych.

Trwa rekrutacja do II edycji Akceleratora Karier

Rozpoczyna się II Etap Akceleratora Kariery

Druga edycja Akceleratora Kariery zakończona sukcesem!

Akcelerator karier – dobiega końca II edycja projektu rozwijającego kompetencje społeczne wśród młodych.