„POMORSKIE KORZENIE KRESOWE” to projekt, którego celem było zachowanie pamięci o dziejach i przeżyciach żyjących jeszcze mieszkańców Pomorza pochodzących z kresów. Konkurs na notacje historyczną stał się okazją do międzypokoleniowego upamiętniania dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii mieszkańców „małej pomorskiej ojczyzny” i jej zasobów źródłowych wśród uczniów pomorskich szkół a seniorami z ich otoczenia, którzy od dnia ekspatriacji zamieszkali na Pomorzu, a urodzili się i wychowywali na Kresach Wschodnich.

W trakcie projektu odbyły się żywe lekcje historii, zebrane zostały pamiątki i świadectwa historyczne, zorganizowana została wystawa zdjęć, a najciekawsze prezentacje wydrukowane zostały w publikacji projektowej pt. „POMORSKIE KORZENIE KRESOWE”. Dzięki projektowi młodzież mogła poznać źródła wielokulturowych tradycji kultywowanych w różnych miejscowościach na Pomorzu, a wywodzących się z dawnych ziem II RP tj. z Wilna, Grodna, Lwowa, Lidy, Ponar, Wołkowysk, Polesia czy Podola. 

dokumentacja projektu znajduje się na stronie http://kresowe.pomorze.pl