Banner Shadow

O Fundacji

Statut

Zasoby kadrowe Fundacji

O Fundacji

Fundacja Mikroakademia jest organizacją, która istnieje od stycznia 2014 r. Tworzą ją i wspierają osoby. które od lat czynnie działają w pomorskich organizacjach pozarządowych (np. Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej, Fundacja Wróć z Jantaru, Fundacja RC z Gdańska) oraz grupach nieformalnych (np. Rada Szkoły XLO w Gdańsku) oraz innych pomorskich instytucjach.

Fundacja Mikroakademia czynnie działa na rzecz społeczności lokalnej województwa pomorskiego. Prowadząc działalność statutową w zakresie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej realizuje szereg szkoleń i warsztatów oraz projektów dla organizacji pozarządowych oraz uczniów pomorskich szkół, m.in.:

2015 r.

 • „Bajka Edukacyjna” współfinansowana przez miasto Gdańsk, w którym udział wzięło 40 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku
 • „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego w Gdańsku” współfinansowany przez miasto Gdańsk, gdzie uczestniczyło 40 uczniów z 4 Liceów Ogólnokształcących z Gdańska (III LO, V LO, IX LO, XX LO).
 • „Kuźnia zdrowia” inicjatywa społeczna w Gimnazjum nr 25(obecnie X LO) w Gdańsku realizowana w ramach programu FIO.

2016 r.

 • „Kopernik była kobietą? – poznajemy patronów naszych ulic” adresowany do uczniów Gimnazjum 25 (obecnie XLO) finansowany z funduszu „Akumulator społeczny”, • „II Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego w Gdańsku” współfinansowany przez miasto Gdańsk, w którym uczestniczyło 80 uczniów z gdańskich szkół średnich
 • „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w którym udział wzięło 13 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego, a debaty pokazowe zgromadziły ponad 600 osób publiczności.

2017 r.

 • „II Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w którym udział wzięło 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego, a debaty pokazowe zgromadziły blisko 1000 osób publiczności.

2018 r.

 • „Szkolny Budżet Partycypacyjny” we współpracy z Radą Szkoły X LO w Gdańsku – projekt z zakresu edukacji obywatelskiej, współfinansowany przez miasto Gdańsk, w którym uczniowie w procesie wyborów obywatelskich sami wybierali do realizacji szkolne projekty swoich kolegów.
 • „Wiem, Umiem, Reaguję” – projekt, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczący przemocy rówieśniczej, w którym uczniowie 6 gdańskich szkół przygotowywali seminaria szkolne dla swoich kolegów i koleżanek wcielając się (po wcześniejszych warsztatach profilaktycznych, prawnych i animacyjnych) w rolę organizatorów, wykonawców i ekspertów. W każdej szkole stworzony został przez uczniowskie zespoły film profilaktyczny.
 • „III Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” współfinansowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w którym udział wzięło 11 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego

2019 r.

 • „Pomorskie korzenie kresowe” projekt dofinansowany w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2019-2020 r.

 • „Młodzieżowy College Kreatywności I Innowacyjności” projekt realizowany we współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • Akademia Rozwoju” projekt realizowany we współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pracownicy Fundacji odpowiedzialni byli przede wszystkim za realizację zadania Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • „Akcelerator karier-program rozwoju kompetencji” – Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Gdańsk Global współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

realizacja projektów na terytorium województwa pomorskiego

Fundacja Mikroakademia jest silnie rozpoznawalna na pomorskim rynku NGO jako organizator edukacji społeczno-obywatelskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektów edukacyjnych współpracuje z 20 szkołami województwa pomorskiego oraz z Sopocką Szkołą Wyższą

Instytucje, które mogą potwierdzić potencjał społeczny Fundacji Mikroakademia: Olivia Business Centre, SP nr 80 w Gdańsku, XLO, XX LO w Gdańsku, Fundacja RC, Sopocka Szkoła Wyższa.

 • About Us Gallery

Współpracujemy z: