Eliminacje

I LO Gdańsk – X LO Gdańsk – Powojenny Gdańsk jest miastem pozbawionym tożsamości

XX LO Gdańsk – I LO Kwidzyn – Lokalni bohaterowie niepodległościowi mogą być idolami współczesnej młodzieży

ZSP 1 Słupsk – Gdańskie Liceum Autonomiczne – Czyny pradziadków mają pozytywny wpływ na losy przyszłych pokoleń

IX LO Gdańsk – III LO Gdańsk – Trudno  być patriotą we współczesnej Polsce

II LO Gdańsk – III LO Sopot – Stereotypy dotyczące dzielnic determinują przyszłość młodych ludzi w nich zamieszkujących

Półfinał

ZSP Słupsk – XX LO – Polska gospodarka nie wykorzystuje potencjału polskiej nauki

XX LO – III LO Sopot – Nauka języka kaszubskiego w szkołach wzmacnia tożsamość regionalną województwa pomorskiego

III LO Sopot – III LO Gdańsk – Harcerstwo jest najważniejszym ruchem patriotycznym ostatniego stulecia

III LO Gdańsk – I LO Gdańsk – Należy stworzyć wspólny podręcznik do historii dla krajów Unii Europejskiej

I LO Gdańsk – ZSP Słupsk – Narodowe miejsca pamięci powinny uwzględniać ofiary po wszystkich stronach konfliktu

Debata finałowa

XX LO – I LO Gdańsk – Miał rację Cyprian Kamil Norwid mówiąc „Polacy – naród wspaniały, społeczeństwo żadne