O Fundacji

Fundacja Mikroakademia jest młodą organizacją, która istnieje od stycznia 2014 r. Tworzą ją jednak osoby. które od lat czynnie działają w pomorskich organizacjach pozarządowych (np. Fundacja Wróć z Jantaru, Fundacja RC z Gdańska) oraz grupach nieformalnych (np. Prezydium Rady Rodziców w SP 80 i SP 92 w Gdańsku). Osoby związane z fundacją prowadziły szereg projektów szkoleniowych, doradczych i aktywizujących dla pomorskich NGO. Są również autorami książki „Wykorzystaj przetarte szlaki w ekonomii społecznej”. Prezes Fundacji prowadziła dla dzieci warsztaty dziennikarskie, a obecnie Fundacja prowadzi nadzór redakcyjny nad szkolną gazetką „Fotoradar”.