Jesteśmy Fundacją
działającą dla dobra publicznego.
Chcemy zainspirować
różnorodny rozwój obywateli naszego regionu
Działamy poprzez kompleksowe wsparcie
edukacyjne i inne projekty społeczne na rzecz promocji wielowiekowych wartości i wzorców humanistycznych.

Kopernik była kobietą – regulamin

Debaty gdańskie

Debaty pomorskie

O Fundacji

Fundacja Mikroakademia jest młodą organizacją, która istnieje od stycznia 2014 r. Tworzą ją jednak osoby. które od lat czynnie działają w pomorskich organizacjach pozarządowych (np. Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej, Fundacja Wróć z Jantaru, Fundacja RC z Gdańska) oraz grupach nieformalnych (np. Prezydium Rady Rodziców w SP 80 i SP 92 w Gdańsku). Osoby związane z fundacją prowadziły szereg projektów szkoleniowych, doradczych i aktywizujących dla pomorskich NGO. Są również autorami książki „Wykorzystaj przetarte szlaki w ekonomii społecznej”. Prezeska Fundacji prowadziła dla dzieci warsztaty dziennikarskie oraz sprawowała nadzór redakcyjny nad szkolną gazetką „Fotoradar”.

W 2015 roku Fundacja zrealizowała i rozliczyła dwa zadania publiczne współfinansowane przez miasto Gdańsk: „Bajka Edukacyjna”, w którym udział wzięło 40 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku oraz „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego w Gdańsku”, gdzie uczestniczyło 40 uczniów z 4 Liceów Ogólnokształcących z Gdańska (III LO, V LO, IX LO, XX LO). Podczas realizacji zadań Fundacja współpracowała z dyrekcją i nauczycielami SP 80, kadrą pedagogiczną III LO, V LO, IX LO, XX LO oraz Biblioteką Europejskiego Centrum kultury, gdzie odbył się turniej debat.

Fundacja Mikroakademia jest również realizatorem inicjatywy lokalnej w Gimnazjum nr 25 w Gdańsku pt. „Kuźnia zdrowia” realizowanej w ramach programu FIO.

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu Fundacji

Agnieszka Radzimska Kowalik

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Włodzimierz Gaziński

Wspierają nas