Jesteśmy Fundacją
działającą dla dobra publicznego.
Chcemy zainspirować
różnorodny rozwój obywateli naszego regionu
Działamy poprzez kompleksowe wsparcie
edukacyjne i inne projekty społeczne na rzecz promocji wielowiekowych wartości i wzorców humanistycznych.

Cel Turniejów Debat

Dokumenty zgłoszeniowe

Zasoby kadrowe Fundacji

O Fundacji

Fundacja Mikroakademia jest młodą organizacją, która istnieje od stycznia 2014 r. Tworzą ją jednak osoby. które od lat czynnie działają w pomorskich organizacjach pozarządowych (np. Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej, Fundacja Wróć z Jantaru, Fundacja RC z Gdańska) oraz grupach nieformalnych (np. Prezydium Rady Rodziców w SP 80 i SP 92 w Gdańsku, Rada Szkoły Gimnazjum 25). Osoby związane z fundacją prowadziły szereg projektów szkoleniowych, doradczych i aktywizujących dla pomorskich NGO.

W 2015 roku Fundacja zrealizowała i rozliczyła dwa zadania publiczne współfinansowane przez miasto Gdańsk:

  • „Bajka Edukacyjna”, w którym udział wzięło 40 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku
  • „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego w Gdańsku”, gdzie uczestniczyło 40 uczniów z 4 Liceów Ogólnokształcących z Gdańska (III LO, V LO, IX LO, XX LO).

Fundacja Mikroakademia była również w 2015 r. realizatorem inicjatywy lokalnej w Gimnazjum nr 25 w Gdańsku pt. „Kuźnia zdrowia” realizowanej w ramach programu FIO.

W 2016 r. Fundacja zrealizowała kolejne projekty edukacyjne.

  • „Kopernik była kobietą? – poznajemy patronów naszych ulic” adresowany do uczniów Gimnazjum 25 finansowany z funduszu „Akumulator społeczny” (komponent FIO),
  • „II Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego w Gdańsku”, w którym uczestniczyło 80 uczniów z gdańskich szkół średnich (i 270 osób jako publiczność debat pokazowych),
  • „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w którym udział wzięło 13 szkół z województwa pomorskiego, a debaty pokazowe zgromadziły ponad 600 osób publiczności.

Dlaczego Debata Oksfordzka

Doświadczenie Fundacji Mikroakademia uzyskane podczas realizacji w 2016 roku projektu „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” pokazuje potrzebę rozwoju i popularyzowania wśród młodzieży jednej z form dyskusji, jaką jest debata oksfordzka. Realizacja projektu pokazała duże zróżnicowanie odnośnie znajomości i doświadczenia w zakresie debatowania zaczynając od szkół, które nigdy nie brały udziału w turnieju i niewiele wiedziały o tej formie dyskursu, po licea, które uczestniczyły już w ogólnopolskim turnieju. Jednakże początkowy brak doświadczenia odnośnie techniki debatowania nie przeszkodził uczniom w zgłębieniu tematów związanych z edukacją obywatelską m.in. problematyką migracji, aktywnego udziału w różnych formach demokracji, problemów energetycznych, różnych wzorców moralnych, które przewijały się w tezach debat zaproponowanych przez poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie. Sposób debaty nad różnymi tematami i umiejętność wsłuchania się w argumenty strony przeciwnej budziła szacunek i uznanie sędziów Turnieju pośród których znalazł się m.in. patron honorowy przedsięwzięcia Senator RP Antoni Szymański oraz prof. Witold Toczyski.

Organizacja turnieju dla szkół średnich umożliwia promocję idei debat oksfordzkich wśród jak najszerszej rzeszy uczniów, aby mogli oni zmierzyć się ze sobą w otwartym turnieju bez konieczności wyjazdu do Poznania, czy Krakowa. Udział w projekcie (warsztaty, superwizje, turniej) umożliwia również podniesienie kompetencji młodych ludzi odnośnie komunikacji, autoprezentacji, współpracy w grupie i technik debatowania.

Duże znaczenie ma także regionalny aspekt turnieju. W 2016 roku w turnieju pomorskim w pierwszym dniu uczestniczyły 154 osoby, a w drugim 120. Debaty pokazowe w szkołach województwa pomorskiego zgromadziły 611 osób wśród publiczności i debatantów, w gronie których byli nie tylko uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy, ale również doradcy zawodowi, zaproszeni uczniowie szkół gimnazjalnych, starostowie powiatów, dyrektorzy Urzędów Pracy, GOPSu oraz inne miejskie bądź powiatowe instytucje. Pokazuje to niezwykłe znaczenie tego rodzaju edukacji obywatelskiej dla regionu, głównie małych powiatów, i możliwość włączania w edukację obywatelską każdego szczebla. Wszyscy uczestnicy podkreślali olbrzymią wagę i znaczenie regionalnego projektu i możliwość spotkania się młodzieży z wielu różnych szkół (licea, technika) z różnych miejscowości naszego województwa (dużych – Słupsk i Trójmiasto i małych np. 9-o tysięczne Somonino oraz Sztum, 15 tys. Kartuzy czy Człuchów).

Wspierają nas